Schoorsteenveger

Duinoord - ASPB.

Schoorsteenvegen is een oud ambachtelijk beroep, dat tot op heden nog steeds een dankbaar en gerespecteerd is. O.a. in Duitsland en Oostenrijk wordt de schoorsteenveger zelfs als geluksbrenger gezien. Ondanks dat de centrale verwarming niet meer weg te denken is, wordt er nog steeds op grote schaal met hout gestookt of maakt men gebruik van een gaskachel. Echter alles dat brandt in een openhaard of kachel levert rookgassen op en moet worden afgevoerd via het rookkanaal. Waar vuur is, is rook en waar rook is, is roet en roet moet worden verwijderd om problemen zoals schoorsteenbrand te voorkomen. Ook het verstoppen van het rookkanaal door vogelnesten kan brand en (met name bij gaskachels) koolmonoxidevergiftiging veroorzaken.

Duinoord is aangesloten bij de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond.
ASPB schoorsteenvegers nemen hun vak serieus. Volgen opleidingen, cursussen en nemen deel aan themadagen. Sinds 2002 geldt als toelatingseis voor het lidmaatschap, dat de opleiding tot Gezel schoorsteenveger moet worden gevolgd. ASPB schoorsteenvegers kunnen u adviseren over heel veel wat te maken heeft met de schoorsteen, open haarden, stookgedrag, veiligheid. ASPB leden hebben een ASPB pas, waarmee zij zich kunnen legitimeren. U mag er naar vragen!
Het team van Duinoord Dak- en schoorsteentechniek

De schoorsteen dient daarom (jaarlijks) uit preventief oogpunt te worden geveegd/geïnspecteerd. De moderne schoorsteenveger weet en ziet vaak meer dan u denkt. Tegenwoordig kan de schoorsteen op meerdere manieren geveegd en/of geïnspecteerd worden. Met behulp van een camerasysteem kan het rookkanaal heel nauwkeurig beoordeeld worden. Ook kan het rookkanaal indien nodig gerenoveerd worden als blijkt dat het rookkanaal erg slecht is.

Een schoorsteen is belangrijker dan vaak wordt gedacht. Een goed onderhouden rookkanaal is van belang voor een goede gezondheid en om brand en andere problemen te voorkomen.

Is uw schoorsteen nog niet geveegd dan wordt het tijd om een afspraak te maken met Duinoord!

(Brand)veiligheid

Plaats een onbrandbare vloerplaat van plavuizen, metaal of glas voor de ingang van de vuurhaard. Maak de asla nooit helemaal leeg, laat een laagje as van ca. 3 cm. op de bodem van de vuurplaat liggen. Gebruik nooit(!) brandbare vloeistoffen om openhaard of kachel aan te maken. Gebruik aanmaakblokjes of aanmaakhout.Leg daarna grotere stukken hout op het vuur.
Stapel niet teveel hout, vul regelmatig bij. Zo kan kachel of openhaard op volle capaciteit doorbranden. Doof het vuur niet uit door de luchttoevoer af te snijden. Daar komen veel schadelijke gassen bij vrij. Gooi het laatste uur geen nieuwe brandstof bij het vuur en laat een actief vuur niet onbeheerd achter.

Bestaat een veegseizoen?

Ja en nee. Ja, als u denkt aan de stookperiode. Dan worden schoorsteenvegers overstelpt met verzoeken om het 'liefst morgen' te komen vegen. Bedrijven hebben hun klantenbestand en delen hun werkzaamheden in 'Morgen' is lang niet altijd mogelijk. Nee, als u, na afloop van het stookseizoen uw schoorsteen laat vegen. Duinoord is 'het jaar rond' actief en beschikbaar, ook tijdens voorjaar en zomer!